OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK, mający swą siedzibę przy ul. Matejki 94/96 w Toruniu, działając w oparciu o art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informuje, że będąc administratorem danych w rozumieniu powyższej ustawy, tworzy i posiada zbiory zawierające dane osobowe swoich członków oraz osób niebędących członkami Spółdzielni posiadających prawo odrębnej własności lokali zarządzanych przez Spółdzielnię oraz posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, a także osób zamieszkujących w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego.

   Podstawę prawną obowiązku podania danych oraz prowadzenia przez Spółdzielnię wyżej wymienionych rejestrów stanowi art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

   Ponadto, Zarząd Spółdzielni oświadcza, iż dane osobowe znajdujące się w aktach prowadzonych dla danego lokalu nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że wskażą one podstawę prawną umożliwiającą udzielenie takich informacji. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o. – grupa październikowa
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking