WEB Lokator

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK informuje osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię, że z dniem 01.09.2012 r. zostaje uruchomiona usługa elektronicznego dostępu do informacji o opłatach za lokal.

W celu skorzystania z tej usługi należy osobiście złożyć wniosek w siedzibie Spółdzielni (link do wniosku poniżej). Po otrzymaniu wniosku Spółdzielnia wygeneruje identyfikator oraz hasło i dostarczy wnioskodawcy. Udostępnione hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu, hasła nie należy udostępniać osobom trzecim.

Dane będą uaktualniane jednokrotnie w ciągu doby i uwzględniane będą tylko operacje zaksięgowane. Operacje bankowe oraz wykonywane za pośrednictwem innych instytucji finansowych mogą być księgowane z kilkudniowym opóźnieniem w zależności od daty wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.Wniosek do pobrania w formie pliku PDF.
REKLAMODAWCY

TVK Toruń - MSM
Bank Pocztowy
Reklama - ZUŚSiT M. Szok Reklama - Parking
Hurtozbyt - Akumulatory
Torimpex
PGE Torun
Reklama - Apteka Reklama - Cogito
Reklama - Weterynarz
DREW-PLAST


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
Zbycie gruntów
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking