OFERTY

Lokale użytkowe


Adres lokalu:Kochanowskiego 21a
Rodzaj budynku:wielorodzinny budynek mieszkalny
Położenie lokalu:część piwniczna
Powierzchnia:14,20 m²
Informacje dodatkowe:
  • wejście przez klatkę schodową
  • własny węzeł sanitarny
  • lokal z centralnym ogrzewaniem

Wadium:
brutto
Minimalna miesięczna opłata eksplotacyjna
bez uwzględnienia opłaty za media i podatku od nieruchomości
350 zł150 zł + VAT


Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia - zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26,   56-612-06-14,   56-612-06-16   lub   56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Powrót


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o. – grupa sierpniowa
Podzielniki c.o. – grupa wrześniowa
Wodomierze
PRZETARGI
Dział Techniczno-Inwestycyjny
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
Praca
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking