OFERTY

Lokale użytkowe


Adres lokalu:Lecha 5-7
Rodzaj budynku:wolnostojący pawilon handlowo-usługowy
Położenie lokalu:I piętro
Powierzchnia będąca przedmiotem najmu:150,47 m²

w tym:
93,41 m²  *  powierzchnia lokalu użytkowego
57,06 m²  *  powierzchnia wspólnego użytkowania
Informacje dodatkowe:
  • lokal z centralnym ogrzewaniem
  • dwa wejścia do lokalu
  • oddzielny węzeł sanitarny

Powierzchnia wspólnego użytkowania stanowi ustaloną na zasadzie proporcji część wspólną obiektu (korytarz, wc), w którym znajduje się lokal, z której korzysta najemca wraz z innymi najemcami lokali w tym obiekcie.

W ofercie należy podać propozycję wysokości opłaty eksploatacyjnej (czynsz najmu) łącznie dla całej wynajmowanej powierzchni (powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią wspólnego użytkowania).

Wadium:
brutto
Minimalna miesięczna stawka eksplotacyjna netto w zł/m²
nie uwzględniająca kosztów mediów i podatku od nieruchomości
3300 zł 14,00 zł/m² + VAT za pow. podstawową          
5,00 zł/m² + VAT za pow. wspólnego użytku


Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia - zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26,   56-612-06-14,   56-612-06-16   lub   56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Powrót


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2020
STAWKI OPŁAT
OFERTY
Sala konferencyjna
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking