OFERTY

Lokale użytkowe


Adres lokalu:Szosa Chełmińska 140E
Rodzaj budynku:wielorodzinny budynek mieszkalny
Położenie lokalu:wysoki parter
Powierzchnia:232,15 m²

w tym:
166,45 m² –   powierzchnia handlowo-usługowa i biurowa
65,70 m² –   powierzchnia magazynowa w części piwnicznej
Informacje dodatkowe:
  • samodzielny lokal z oddzielnym wejściem
  • z własnym węzłem sanitarnym,
  • z ogrzewaniem gazowym,
  • lokal wyremontowany

Wadium:
brutto
Minimalna miesięczna opłata eksplotacyjna
bez uwzględnienia opłaty za media i podatku od nieruchomości
5500,00 zł
za powierzchnię handlowo-usługową:4161,25 zł + VAT
za powierzchnię magazynową:459,90 zł + VAT

   
 
 

Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia - zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie:
56-612-06-26,   56-612-06-14,   56-612-06-16   lub   56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Powrót


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o. – grupa sierpniowa
Podzielniki c.o. – grupa wrześniowa
Wodomierze
PRZETARGI
Dział Techniczno-Inwestycyjny
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
Praca
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking