OFERTY

Praca


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik"
w Toruniu, ul. Matejki 94/96


zatrudni osobę na stanowisko

REFERENT DS. OGÓLNOKSIĘGOWYCHOpis stanowiska:

 • prowadzenie ewidencji rozrachunków;
 • sporządzanie okresowych rozliczeń zużycia wody w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze z odczytem radiowym;
 • analiza zużycia wody, wskazywanie zużyć odbiegających od przeciętnych wielkości bądź odczytów z poprzednich okresów i udział w ustalaniu przyczyn zaistniałych różnic;
 • prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z zakresem wykonywanych obowiązków;
 • praca w zespole.Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość zasad rachunkowości (pełna księgowość) w zakresie rozrachunków i kosztów;
 • umiejętność właściwego organizowania pracy na zajmowanym stanowisku;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dokładność i dociekliwość;
 • umiejętność pracy w zespole.Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK.Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać:

 • List motywacyjny;
 • CV wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej);
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem przetwarzania danych osobowych w SM Kopernik (wzór poniżej).Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres:

      Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOPERNIK"
      ul. Matejki 94/96
      87-100 ToruńAplikacje przyjmujemy do dnia 28.12.2018 r. do godz. 15:00.


Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych
(należy załączyć do CV i podpisać)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK z siedzibą w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96, 87-100 Toruń zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacji na stanowisko Referent ds. ogólnoksięgowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


...........................................
podpisDodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową KOPERNIK danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


...........................................
podpis

Oświadczenie o zapoznaniu się ze sposobem
przetwarzania danych osobowych w SM Kopernik

(należy załączyć do dokumentów aplikacyjnych i podpisać)


Oświadczam, że administrator danych osobowych poinformował mnie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

 1. administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik z siedzibą w Toruniu przy ulicy Matejki 94/96, 87-100 Toruń;
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@smkopernik.pl;
 3. celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko Referent ds. ogólnoksięgowych, a podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda;
 4. mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody;
 5. dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której biorę udział;
 6. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom lub przekazywane do państw trzecich;
 7. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział;
 8. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. nie jestem profilowana/y.


...........................................
podpisAktualności


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking