OFERTY

Lokale użytkoweNajem

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ogłasza nabór ofert na najem lokali użytkowych:

 1. ul. Bema 20a
 2. ul. Kochanowskiego 21a – budynek mieszkalny wielorodzinny
 3. ul. Kościuszki 41-47 – pawilon handlowo-usługowy wolnostojący
 4. ul. Matejki 94-96
 5. ul. Rybaki 38 – budynek mieszkalny wielorodzinny
  • lokal z samodzielnym wejściem w części piwnicznej:
   44,6 m²
 6. ul. Szosa Chełmińska 53 – pawilon handlowo-usługowy wolnostojący
  • lokal z samodzielnym wejściem w części piwnicznej:
   303 m²

Ze szczegółami można zapoznać się po kliknięciu na konkretny lokal.Oferty w zamkniętych kopertach z przeznaczeniem lokalu na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (dostępne również w pokoju 16 w Administracji Ogólnej przy ul. Matejki 94/96) prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia - zgody współmałżonka na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w określonej kwocie, którą należy uiścić w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011.

Informacje szczegółowe o lokalach wymienionych w ofercie najmu można uzyskać telefonicznie: 56-612-06-51 lub 56-612-06-20.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
PRZETARGI
Dział Techniczno-Inwestycyjny
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi