OFERTY

Inne


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik"
w Toruniu, ul. Matejki 94-96


ogłasza nabór ofert na

wymianę wodomierzy
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
.
Termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 9:00.Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w kwocie 5 000,00 zł wyłącznie w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 do dnia 26.05.2017 r.Warunki zamówienia można odebrać:
      osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96 na I piętrze w pokoju nr 16
  lub
      na pisemny wniosek – pocztą / faksem / e-mail.Szczegółowych informacji udzielają kierownicy:

                        -   Osiedla Wschód   -   tel. 56-623-88-87
                        -   Osiedla Tysiąclecia   -   tel. 56-658-53-05
                        -   Osiedla Zachód   -   tel. 56-622-77-85.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyny.BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Ciepłomierze – grupa kwietniowa
Podzielniki c.o. – grupa kwietniowa
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi