OFERTY

Reklamy - billboardy


Chrobrego 27d


Chrobrego 27d


Oferty w zamkniętych kopertach z podaniem:
    - adresu lokalizacji reklamy (symulacja graficzna),
    - jej proponowanej powierzchni,
    - propozycji miesięcznej opłaty netto
na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 56-612-06-51.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


PowrótBIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o. – grupa wrześniowa
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
Praca
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking