OFERTY

Reklamy - na ścianie


Broniewskiego 48-54 - powierzchnia ok. 125 m²


Broniewskiego 48-54


Oferty w zamkniętych kopertach z podaniem:
    - adresu lokalizacji reklamy (symulacja graficzna),
    - jej proponowanej powierzchni,
    - propozycji miesięcznej opłaty netto
na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach prosimy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 56-612-06-51.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


PowrótBIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2020
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o. – grupa sierpniowa
OFERTY
Praca
Sala konferencyjna
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking