PRZETARGI

Dział Spraw CzłonkowskichSpółdzielnia Mieszkaniowa "Kopernik"
w Toruniu, ul. Matejki 94/96


ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.Dane dotyczące lokalu:
      - lokal położony jest przy ul. Legionów 212a/2 w Toruniu,
      - powierzchnia użytkowa 36,88 m²,
      - parter;
      - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc;
      - przynależna piwnica nr 2 o powierzchni 2,85 m².


Mieszkanie do remontu przez nabywcę we własnym zakresie i na własny koszt.


Cena wywoławcza to 158 100,00 zł.


Koszty zawarcia aktu notarialnego, ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności nabytego lokalu oraz koszty sądowe za założenie KW i wpis własności w kwocie ok. 1 500 zł ponosi nabywca prawa bezpośrednio u notariusza.


Zawarcie aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności nabytego lokalu mieszkalnego na nabywcę nastąpi po wniesieniu całej ceny za lokal.


Mieszkanie będzie można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla TYSIĄCLECIA przy ul. Wybickiego 74, tel. 56-658-53-05, 56-655-15-73.


Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.


Oferty w zamkniętych kopertach wyłącznie na przygotowanych przez Spółdzielnię specjalnych drukach (do otrzymania w pokoju nr 11 lub 12) należy składać w Sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 15) w terminie do 12.12.2018 r. do godz. 8:00. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Spółdzielni.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r.


Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w kwocie 3 200,00 zł wyłącznie w kasie Banku Pocztowego (Toruń, ul. Chełmińska 13) lub przelewem, na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KOPERNIK o numerze 54 1320 1120 2564 9572 2000 0011 do dnia 11.12.2018 r. do godziny 14:00 (termin wpływu na rachunek).


Wniesione wadium w przypadku wygrania przetargu stanowi zaliczkę na cenę mieszkania.


Pozostałym oferentom wniesiona kwota zostanie zwrócona w terminie do dnia 19.12.2018 r. na wskazany w formularzu rachunek bankowy.


Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.


Szczegółowych informacji udziela Dział Spraw Członkowskich w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96 (pokój nr 11 oraz 12) telefony: 56-612-06-31 lub 56-612-06-39.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Powrót


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o. – grupa majowa
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
Praca
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking