Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

Imprezy okazjonalneZAPROSZENIA


Zaproszenie dla Seniorów na wycieczkę – Krynica Morska.


Zaproszenie na wycieczkę – BAŁKANY.


Zaproszenie na wycieczkę – 3 STOLICE.


Zaproszenie na – Spółdzielcze popołudnie.


Zaproszenie do Opery NOVA – FALSTAFF.


Zaproszenie do Teatru 6. piętro na Ożenek.


Zaproszenie na wycieczkę - Rowy.


Zaproszenie na wycieczkę - Łużyce - Ziemia Lubuska.


Strona Główna


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Wodomierze
Podzielniki c.o. – grupa wrześniowa
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi