Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

Imprezy okazjonalneZAPROSZENIA


Zaproszenie toruńskiego teatru – Tango.


Zaproszenie do Teatru Muzycznego w Gdyni – Gorączka sobotniej nocy.


Zaproszenie na – zajęcia rekreacyjne.


Zaproszenie dla dzieci do teatru muzycznego – Jacek i Placek na tropie księżyca.


Zaproszenie teatru muzycznego – Kolacja na cztery ręce.


Zaproszenie na wycieczkę – BAŁKANY.


Strona Główna


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o. – grupa listopadowa
Podzielniki c.o. – grupa grudniowa
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi