Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

Imprezy okazjonalneZAPROSZENIA


Zaproszenie dla dzieci na półkolonie w sierpniu.


Zaproszenie dla dzieci na półkolonie w lipcu.


Zaproszenie do udziału w konkursie kwiatowym.


Zaproszenie na wycieczkę rowerową do Silna.


Zaproszenie na Turniej tenisowy.


Zaproszenie do Opery NOVA na WESELE FIGARA.


Zaproszenie do CKK Jordanki na koncerty.


Zaproszenie na wycieczkę - Rowy.


Zaproszenie na wycieczkę - Łużyce - Ziemia Lubuska.


Strona Główna


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o.
OFERTY
Mieszkania
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
Wymiana wodomierzy
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi