Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

Imprezy okazjonalne


ZIMOWISKO

W dniu 23.01.2019 r. podczas półkolonii zimowych organizowanych przez SM KOPERNIK odbyła się wycieczka do Golubia-Dobrzynia i Szafarni. Od godz. 10:00 wraz z przewodnikiem dzieci oraz opiekunowie zwiedzały i poznawały historię zamku golubskiego. Dzieci zobaczyły między innymi: izbę tortur, dziedziniec piwnice, palenisko hypokustum, loch głodowy, celę pokutniczą, dormitorium, refektarz, kaplicę, infirmeria (salę szpitalną), kapitularz (sala, w której odbywają się słynne bale im. Anny Wazówny). Największym zainteresowaniem cieszyło się pojawienie ducha księżnej Anny Wazówny. Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach historycznych i zielarskich, podczas których towarzyszyła dzieciom księżna Anna Wazówna.
Następnie udaliśmy się do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, gdzie dzieci uczestniczyły w bardzo interesującej audycji ukazującej wpływ polskiej muzyki ludowej na twórczość kompozytora. Zawierała ona ciekawe informacje na temat folkloru ziemi dobrzyńskiej, tańców narodowych, ludowych obrzędów, w których uczestniczył Chopin podczas pobytu w Szafarni. W trakcie audycji zaprezentowane zostały słynne mazurki oraz inne utwory kompozytora inspirowane muzyką ludową.
Powrót


BIEŻĄCE INFORMACJE
PLAN REMONTÓW - 2019
STAWKI OPŁAT
HARMONOGRAM ODCZYTÓW
Podzielniki c.o. – grupa majowa
OFERTY
Najem lokali użytkowych
Najem powierzchni reklamowych
Praca
DZIAŁALNOŚĆ S-O-K
Charakterystyka działalności
Zaproszenia stałe
Imprezy okazjonalne
Koło Wędkarskie
Środy szachowe
Biegacze
Rowelersi
Nordic Walking