Sprawozdania za 2004 rok

Podsumowanie działalności naszej Spółdzielni w roku 2004 dokonane zostało przez organy w niej działające, jak również przez instytucje zewnętrzne. Taka ocena została dokonana przez Zarząd Spółdzielni, Radę Nadzorczą oraz Rady Osiedli. Organem zewnętrzym, który dokonał kontorli działalności Spółdzielni był Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkoniowych w Toruniu reprezentowany przez Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Efektem tych podsumowań są następujące dokumenty:


Do zapoznania się z tymi dokumentami potrzebna jest zainstalowana przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader).

AKTY PRAWNE
Statut SM KOPERNIK
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo spółdzielcze
DECYZJE I UCHWAŁY
Za 2018 rok
Za 2017 rok
Za 2016 rok
Za 2015 rok
Za 2014 rok
Za 2013 rok
Za 2012 rok
Za 2011 rok
Za 2010 rok
Za 2009 rok
Za 2008 rok
REGULAMINY
Zasady użytkowania lokali
Rozliczanie kosztów
Gospodarka Spółdzielni
Obrót lokalami
Bezpieczeństwo i kultura
SPRAWOZDANIA
Za 2017 rok
Za 2016 rok
Za 2015 rok
Za 2014 rok
Za 2013 rok
Za 2012 rok
Za 2011 rok
Za 2010 rok
Za 2009 rok
Za 2008 rok
Za 2007 rok
Za 2006 rok
Za 2005 rok
Za 2004 rok
DODATEK MIESZKANIOWY