Sprawozdania za 2006 rok

Wzorem lat poprzednich, podsumowaliśmy działalność naszej Spółdzielni w roku 2006. Ocena ta została przeprowadzona przez organy w niej działające, jak również przez instytucje zewnętrzne, tj. Zarząd Spółdzielni, Radę Nadzorczą oraz Rady Osiedli. Organem zewnętrzym, który dokonał kontorli działalności Spółdzielni był Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkoniowych w Toruniu reprezentowany przez Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Efektem tych podsumowań są następujące dokumenty:


Do zapoznania się z tymi dokumentami potrzebna jest zainstalowana przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader).

AKTY PRAWNE
Statut SM KOPERNIK
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo spółdzielcze
REGULAMINY
Zasady użytkowania lokali
Rozliczanie kosztów
Gospodarka Spółdzielni
Obrót lokalami
Bezpieczeństwo i kultura
DECYZJE I UCHWAŁY
z 2019 r. z 2018 r. z 2017 r.
z 2016 r. z 2015 r. z 2014 r.
z 2013 r. z 2012 r. z 2011 r.
z 2010 r. z 2009 r. z 2008 r.
SPRAWOZDANIA
za 2018 r. za 2017 r. za 2016 r.
za 2015 r. za 2014 r. za 2013 r.
za 2012 r. za 2011 r. za 2010 r.
za 2009 r. za 2008 r. za 2007 r.
za 2006 r. za 2005 r. za 2004 r.
DODATEK MIESZKANIOWY