Sprawozdania za 2012 rok

Podobnie jak w roku ubiegłym, prezentujemy sprawozdania za rok 2012.

Efektem tych podsumowań są następujące dokumenty:


Do zapoznania się z tymi dokumentami potrzebna jest zainstalowana przeglądarka plików PDF (np. Adobe Reader).


W związku z aktualizacją do wersji 20.0 przeglądarki internetowej Firefox zauważono nieprawidłowe wyświetlanie zamieszczonych na naszej stronie internetowej plików PDF. W związku z powyższym prosimy tego typu pliki zapisywać lokalnie i otwierać poza tą przeglądarką lub skorzystać z innych przeglądarek: Chrome, Seamonkey, Opera, ew. IE.

Rozwiązaniem problemu jest zmiana w ustawieniach programu Firefox: w Opcjach programu należy wybrać zakładkę Aplikacje, a następnie odszukać Portable Format Document (PDF), dla którego nalezy wybrać czynność: Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).

Problem dotyczy użytkowników systemów MS Windows. W systemach Linux tego typu defekty nie zostały zaobserwowane.AKTY PRAWNE
Statut SM KOPERNIK
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Prawo spółdzielcze
DECYZJE I UCHWAŁY
Za 2018 rok
Za 2017 rok
Za 2016 rok
Za 2015 rok
Za 2014 rok
Za 2013 rok
Za 2012 rok
Za 2011 rok
Za 2010 rok
Za 2009 rok
Za 2008 rok
REGULAMINY
Zasady użytkowania lokali
Rozliczanie kosztów
Gospodarka Spółdzielni
Obrót lokalami
Bezpieczeństwo i kultura
SPRAWOZDANIA
Za 2017 rok
Za 2016 rok
Za 2015 rok
Za 2014 rok
Za 2013 rok
Za 2012 rok
Za 2011 rok
Za 2010 rok
Za 2009 rok
Za 2008 rok
Za 2007 rok
Za 2006 rok
Za 2005 rok
Za 2004 rok
DODATEK MIESZKANIOWY