SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "Kopernik"

Administracja Osiedla "Tysiąclecia"

z siedzibą przy ul. Wybickiego 74
tel. 56-655-15-73, 56-658-53-05
mail at@smkopernik.pl

Budynek Administracji Osiedla 'Tysiąclecia'

Pracownicy administracji:

Kierownik Osiedla   -   Stanisław Dadun
Inspektor Techniczny   -   Krzysztof Kowalski
Administrator   -   Maria Burniewicz
Administrator   -   Barbara Włodarczyk


Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek   -   700 ÷ 1500
wtorek   -   800 ÷ 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu Porządku Domowego i stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Podstawowy zakres działania administracji:

 • załatwia zgłoszenia mieszkańców osiedla,
 • dba o właściwy stan techniczny budynków wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury osiedla,
 • dba o czystość w budynkach i na terenie osiedla w tym prowadzi kontrolę jakości wykonywanych przez firmy usługowe prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych zieleni,
 • uczestniczy w odczytach liczników wody i ciepła w budynkach,
 • dokonuje rozliczeń za korzystanie z pralni i suszarni,
 • organizuje zebrania z mieszkańcami oraz wysyłkę korespondencji o charakterze masowym.


Dane statystyczne odnoszące się do Administracji Osiedla "Tysiąclecia":

ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych   -   2 253
ilość mieszkańców   -   ~ 7 500
ilość budynków wielorodzinnych   -   59
ilość budynków jednorodzinnych   -   4
pole powierzchni terenów zielonych   -   ~ 10 ha


Obiekty podległe Administracji Osiedla "Tysiąclecia":

  budynki mieszkalne:
   Boboli 1, 3, 5
   Boboli 11-13, 19-23, 33-35, 39-41
   Długa 41, 43, 45, 47e, 49e, 51e
   Harcerska 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16
   Hurynowicz 5-5c, 7-7e
   Kaliskiego 1-1c, 3-3c, 5-5c, 7-7b
   Lecha 9-11, 10-16
   Legionów 121-131, 133-151, 165-171, 212-218
   Mohna 50e-k
   Popiela 1-14
   Rusa 6-8, 9-11, 10-12, 13-19, 14-16, 18-20
   Szosa Chełmińska 125-129a, 140e, 142-146a
   Żwirki i Wigury 58, 60

  zespoły garażowe:
   Czecha
   Hoża
   Legionów 126
   Szosa Chełmińska 125-129a
   Zamenhofa

  lokale użytkowe:
   Boboli 31
   Lecha 5-7
   Legionów 216
   Kaliskiego 9
   Mohna 46-50c
   Popiela 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
   Szosa Chełmińska 140, 125-129a
   Żwirki i Wigury 39-41, 71


Administracja Osiedla TYSIĄCLECIS informuje swoich mieszkańców, iż wszelkie sprawy do dzielnicowych należy załatwiać dzwoniąc na

KOMISARIAT POLICJI TORUŃ – ŚRÓDMIEŚCIE
UL. PCK 2
TELEFON: 56-641-24-52, 56-641-24-30
.

WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe
ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby