SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "Kopernik"

Administracja Osiedla "Zachód"

z siedzibą przy ul. Bema 20a
tel. 56-622-77-85, 56-658-72-05
fax 56-658-72-06
mail az@smkopernik.pl


Pracownicy administracji:

Kierownik Osiedla   -   Jarosław Kilkowski
Inspektor Techniczny   -   Grzegorz Janiszewski
Administrator   -   Agnieszka Wendt
Administrator   -   Małgorzata Minc


Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek   -   700 ÷ 1500
wtorek   -   800 ÷ 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu Porządku Domowego i stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.


Podstawowy zakres działania administracji:

 • załatwia zgłoszenia mieszkańców osiedla,
 • dba o właściwy stan techniczny budynków wraz z wyposażeniem oraz infrastruktury osiedla,
 • dba o czystość w budynkach i na terenie osiedla w tym prowadzi kontrolę jakości wykonywanych przez firmy usługowe prac porządkowych, deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych zieleni,
 • uczestniczy w odczytach liczników wody i ciepła w budynkach,
 • dokonuje rozliczeń za korzystanie z pralni i suszarni,
 • organizuje zebrania z mieszkańcami oraz wysyłkę korespondencji o charakterze masowym.


Dane statystyczne odnoszące się do Administracji Osiedla "Zachód":

ilość mieszkań w budynkach wielorodzinnych   -   2 849
ilość mieszkańców   -   ~ 8 900
ilość budynków wielorodzinnych   -   74
pole powierzchni terenów zielonych   -   12,5 ha


Obiekty podległe Administracji Osiedla "Zachód":

  budynki mieszkalne:
   Bema 4-8, 10-14, 16-16b, 18, 20, 22, 24, 36, 38-38c, 40-40c, 42a
   Broniewskiego 40-46, 48-54, 72
   Bydgoska 43, 86-88a
   Derdowskiego 2-6
   Fałata 54-58, 68-72
   Gagarina 18-32, 38-42, 44-58, 60-74, 76-80, 82-86A, 120-126, 132-138
   Gałczyńskiego 40
   Kochanowskiego 4-4a, 8, 9, 14-16, 19-21a, 27-27a
   Konopnickiej 4-4a, 6
   Krasińskiego 19, 21-23, 25, 88-88a, 94-94a, 99
   Krasińskiego 101, 105, 107, 112-112a, 116-116a
   Kujota 2-4, 3-5a, 6
   Matejki 5-9, 84a, 84b, 86-92
   Mickiewicza 52, 54, 56, 64, 83-83c, 97
   Mickiewicza 111, 117-117a, 130-130b, 134-136
   Morcinka 1-7
   Odrodzenia 7-9
   Reja 14-16
   Rybaki 28-28c, 30-32b, 34, 38, 40-40a
   Słowackiego 27-31
   Szosa Chełmińska 16-22

  zespoły garażowe:
   Bema 4-8, 16b, 40
   Kochanowskiego 14-16
   Matejki 86-92
   Mickiewicza 130
   Morcinka 1-7
   Słowackiego
   Sportowa
   Szosa Chełmińska

  lokale użytkowe:
   Bema 20a
   Bydgoska 86-88
   Matejki 94/96
   Mickiewicza 83a
   Mickiewicza 130a
   Morcinka 17
   Rybaki 38
   Szosa Chełmińska 56

WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe
ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby