Dział Prawny
I piętro
tel. 56-612-06-30


Zakres działania:

  • udzielanie organom statutowym i jednostkom organizacyjnym Spółdzielni porad i konsul­tacji prawnych oraz opinii prawnych w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym;
  • udzielanie organom statutowym informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym działalności Spółdzielni;
  • uczestnictwo na podstawie udzielonych pełnomocnictw w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
  • udzielanie konsultacji prawnych członkom Spółdzielni w sprawach skomplikowanych wynikających z ich stosunku członkostwa.


Godziny pracy radców prawnych w siedzibie Spółdzielni — pokój 13, I piętro:

poniedziałek 830 ÷ 1530
wtorek 1330 ÷ 1600
środa 730 ÷ 1030
czwartek 830 ÷ 1530
piątek 730 ÷ 1200

ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby