Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik",
wybranej przez Walne Zgromadzenie na okres 2016-2019:


1.  Jan Baranowski - Przewodniczący RN
2.  Jan Szabunio - Zastępca Przewodniczącego RN
3.  Helena Galicka - Sekretarz RN
4.  Antoni Gronowski - Członek RN
5.  Sylwia Hartwich - Członek RN
6.  Barbara Michalska - Członek RN
7.  Piotr Mietlicki - Członek RN
8.  Wojciech Moroz - Członek RN
9.  Ryszard Paszowski - Członek RN
10.  Aleksandra Rujna - Członek RN
11.  Ryszard Torba - Członek RN
12.  Andrzej Wieczorek - Członek RN


Członkowie Rady Nadzorczej pracują w następujących komisjach:


KOMISJA REWIZYJNA KOMISJA GOSPODARKI LOKALAMI I BEZPIECZEŃSTWA KOMISJA TECHNICZNA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
 Helena Galicka
 Barbara Michalska
 Piotr Mietlicki
 Ryszard Paszowski
 Wojciech Moroz
 Sylwia Hartwich
 Ryszard Paszowski
 Aleksandra Rujna
 Andrzej Wieczorek
 Antoni Gronowski
 Jan Szabunio
 Ryszard Torba
 Jan Baranowski
 Jan Szabunio
 Helena Galicka
 DYŻURY

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury przyjmując skargi i wnioski w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Matejki 94-96.


ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby