W skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kopernik" wchodzą:


Marek Żółtowski Prezes Zarządu
Andrzej Bajduszewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Czesław Degórski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych


WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe
ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby