Kasa Spółdzielni
parter, pokój nr 8
tel. 56-612-06-48


Zapraszamy interesantów:
    —   poniedziałek - piątek:     730 - 900   oraz   1100 - 1400
    —   wtorek:                              800 - 900   oraz   1100 - 1500.


W kasie spółdzielni realizowane są wpłaty:

—   dopłata czynszu

—   dopłata za zużytą wodę

—   dopłata wynikająca z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

—   opłata członkowska (udział i wpisowe)


W kasie spółdzielni realizowane są wypłaty:

—   nadpłata czynszu

—   nadpłata za zużytą wodę

—   nadpłata wynikająca z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

—   zwrot udziału członkowskiego


Warunkiem realizacji wypłaty jest wcześniejsze ustalenie jej terminu w Kasie Spółdzielni.

W kasie możliwy jest również odbiór czeków gotówkowych związanych ze zwrotem środków pieniężnych (np. za wymianę stolarki okiennej) w terminie uprzednio ustalonym i po okazaniu dowodu tożsamości.

Do odbioru pieniędzy lub czeku gotówkowego uprawniona jest wyłącznie osoba wskazana na dokumencie wypłaty.

Bieżące opłaty mieszkaniowe należy realizować:
     —  gotówkowo bez prowizji poprzez sieć agencji Monetia lub Urzędów Poczty
     —  przelewem na konto Spółdzielni
             *  w Banku Pocztowym, wskazane w książeczce opłat
                         lub ewentualnie
             *  w banku PKO BP, o numerze 18 1020 5011 0000 9302 0012 8546.

WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe
ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby