Pogotowie Techniczne SM "Kopernik" czynne:
  -   w dni powszednie:                  1400 - 2200
  -   soboty, niedziele i święta: 1000 - 2200
zajmuje się usuwaniem awarii: elektrycznych, domofonów,
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej,
a zgłoszenia przyjmuje pod numerem telefonu 56-623-07-28 lub 19282.Pogotowie Techniczne Zakładu Konserwacji Dźwigów
czynne całodobowo przyjmuje zgłoszenia o awariach dźwigów osobowych
pod numerami telefonów tel. 56-623-07-28 lub 19282.TVK Toruń - zgłaszanie awarii, załatwianie fomalności związanych z usługami świadczonymi przez TVK Toruń:
 • Centrum Telefoniczne Abonenta TVK Toruń
            czynne codziennie (oprócz świąt) w godzinach:   8:00 – 21:00
                        telefon: 56-649-66-66
 • Biuro Obsługi Abonenta – ul. Głowackiego 2
            czynne w dni powszednie (oprócz środy) w godzinach:   8:00 – 17:00
                        w środy w godzinach:   9:00 – 17:00
 • Biuro Obsługi Abonenta – ul. Tuwima 9 (siedziba MSM)
            czynne w dni powszednie w godzinach:   8:00 – 15:00


Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia
  -   od poniedziałku do piątku:     600 - 2400
  -   soboty, niedziele i święta: 800 - 2400
pod numerem tel. 56-622-58-77, telefon alarmowy: 986.Komisariat Policji Toruń - Śródmieście
przyjmuje zgłoszenia pod numerem tel. 56-637-24-30 lub 56-637-23-67.TELEFONY ALARMOWE:
POGOTOWIE RATUNKOWE-999
STRAŻ POŻARNA-998
POLICJA-997
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE-994
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE-993
POGOTOWIE GAZOWE-992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE-991
STRAŻ MIEJSKA-986 lub 56-622-58-77
POGOTOWIE DŹWIGOWE-982


SM KOPERNIK posiada zawarte odrębne umowy z:
 • Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. Oddział Energetyczny Toruń na obsługę ruchową energetycznych urządzeń niskiego napięcia służących do zasilania budynków. Wykonywanie czynności interwencyjnych odbywa się w dni powszednie w godzinach od 22:00 do 7:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 20:00 do 10:00, po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu 991;
 • CERGIĄ S.A. (następcą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej) na pełnienie usług Pogotowia Ciepłowniczego. Wykonywanie czynności interwencyjnych odbywa się w dni powszednie w godzinach od 22:00 do 7:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 20:00 do 10:00, po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu 993.

WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe