Pogotowie Techniczne SM "Kopernik" czynne:
  -   w dni powszednie:                  1400 - 2200
  -   soboty, niedziele i święta: 1000 - 2200
zajmuje się usuwaniem awarii: elektrycznych, domofonów,
instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej,
a zgłoszenia przyjmuje pod numerem telefonu 56-623-07-28 lub 19282.Pogotowie Techniczne Zakładu Konserwacji Dźwigów
czynne całodobowo przyjmuje zgłoszenia o awariach dźwigów osobowych
pod numerami telefonów tel. 56-623-07-28 lub 19282.Zakład Usług Antenowych "ANSAT"
zajmuje się usuwaniem zgłoszonych awarii w sieci spółdzielczej telewizji kablowej
i przyjmuje zgłoszenia codziennie w godzinach od 800 do 2400
pod numerem tel. 56-623-84-60 lub 601-660-387.Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia
  -   od poniedziałku do piątku:     600 - 2400
  -   soboty, niedziele i święta: 800 - 2400
pod numerem tel. 56-622-58-77, telefon alarmowy: 986.Komisariat Policji Toruń - Śródmieście
przyjmuje zgłoszenia pod numerem tel. 56-637-24-30 lub 56-637-23-67.TELEFONY ALARMOWE:
POGOTOWIE RATUNKOWE-999
STRAŻ POŻARNA-998
POLICJA-997
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE-994
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE-993
POGOTOWIE GAZOWE-992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE-991
STRAŻ MIEJSKA-986 lub 56-622-58-77
POGOTOWIE DŹWIGOWE-982


SM KOPERNIK posiada zawarte odrębne umowy z:
  • Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. Oddział Energetyczny Toruń na obsługę ruchową energetycznych urządzeń niskiego napięcia służących do zasilania budynków. Wykonywanie czynności interwencyjnych odbywa się w dni powszednie w godzinach od 22:00 do 7:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 20:00 do 10:00, po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu 991;
  • CERGIĄ S.A. (następcą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej) na pełnienie usług Pogotowia Ciepłowniczego. Wykonywanie czynności interwencyjnych odbywa się w dni powszednie w godzinach od 22:00 do 7:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 20:00 do 10:00, po uprzednim zgłoszeniu pod numerem telefonu 993.

WAŻNE INFORMACJE
Adresy
Telefony
Pogotowie
Kasa
Konta bankowe
ORGANY SPÓŁDZIELNI
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Dział Spraw Członkowskich
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Analiz Ekonomicznych i Gospodarki Lokalami
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Dział Prawny
Administracja Osiedla "WSCHÓD"
Administracja Osiedla "TYSIĄCLECIA"
Administracja Osiedla "ZACHÓD"
Ośrodek Sportowy i kluby