SM Kopernik Toruń - logo
Biuro czynne: Pn, Śr-Pt: 7:00 - 15:00 wt: 8:00 - 17:00
05.07.2024

Podwyżka cen za ciepło

Zmiana stawek opłat za energię cieplną od 01.07.2024 r.

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2024 r. PGE Toruń S.A. przekazało do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik” informację w sprawie nowych cen energii cieplnej obowiązujących od 01.07.2024 r., wynikających z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która w art. 21 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w art. 2, art. 3 ust. 3, oraz dodała art. 3b skutkujące zmianą stawek opłat dla odbiorców uprawnionych do cen z rekompensatą w ramach obowiązującej od 05.01.2024r. taryfy dla ciepła.


Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie dostawcy ciepła – PGE Toruń S.A.:
https://pgetorun.pl/strefa-klienta/taryfa-dla-ciepla

Poniżej prezentujemy aktualną tabelę stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych obowiązujących od 01.07.2024r. wraz ze wcześniejszymi zmianami.

KLIENCI ZASILANI Z SIECI S1 (MIEJSKA SIEĆ CIEPŁOWNICZA) - ceny NETTO

Grupa Taryfowa

Łączna cena za moc zamówioną zł/MW/m-c

Łączna cena zł/GJ

 

 

 

Ciepło Standard

 

 

EC/S1 od 01.04.2024 dla ceny bez rekompensaty

17 244,38

142,33

EC/S1 01.04.2024 dla ceny z rekompensatą

16 936,71

108,04

EC/S1 od 01.07.2024 dla ceny bez rekompensaty

17 244,38

142,33

EC/S1 od 01.07.2024 dla ceny z rekompensatą

14 742,99

125,22

 

 

 

Ciepło Komfort

 

 

EC/S1/WI od 01.04.2024 dla ceny bez rekompensaty

17 596,66

150,74

EC/S1/WI od 01.04.2024 dla ceny z rekompensatą

17 348,65

116,55

EC/S1/WI od 01.07.2024 dla ceny bez rekompensaty

17 596,66

150,74

EC/S1/WI od 01.07.2024 dla ceny z rekompensatą

15 095,27

133,63

 

 

 

Ciepło Komfort G

 

 

EC/S1/WG od 01.04.2024 dla ceny bez rekompensaty

17 602,08

148,47

EC/S1/WG od 01.04.2024 dla ceny z rekompensatą

17 249,04

114,41

EC/S1/WG od 01.07.2024 dla ceny bez rekompensaty

17 602,08

148,47

EC/S1/WG od 01.07.2024 dla ceny z rekompensatą

15 100,69

131,36

 

 

 

Ciepło Komfort Plus

 

 

EC/S1/WG/NP od 01.04.2024 dla ceny bez rekompensaty

17 836,09

151,32

EC/S1/WG/NP od 01.04.2024 dla ceny z rekompensatą

17 836,09

117,44

EC/S1/WG/NP od 01.07.2024 dla ceny bez rekompensaty

17 836,09

151,32

EC/S1/WG/NP od 01.07.2024 dla ceny z rekompensatą

15 334,70

134,21

 

 

 

Stawki opłat za ciepło obowiązujące dla odbiorców uprawnionych do ceny z rekompensatą
obowiązujące do 30.06.2024r.

 

Stawki opłat za ciepło obowiązujące dla odbiorców uprawnionych do ceny z rekompensatą
obowiązujące od 01.07.2024r.

 

EC/SI - indyw. węzły cieplne, własność odbiorcy

 

 

 

 

EC/S1/WI - indyw. węzły cieplne, własność sprzedawcy

 

 

 

 

EC/S1/WG - grupowe węzły cieplne, własność sprzedawcy, zewnętrz. sieci odbiorcy

 

EC/S1/WG/NP - grupowe węzły cieplne, własność sprzedawcy.

 

 

 

               

 

Łączna cena za moc zamówioną zł/MW/m-c obejmuje: Cenę za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c, Opłatę stałą za usługi przesyłowe zł/MW/m-c

Łączna cena zł/GJ obejmuje: Cenę ciepła zł/GJ, Opłatę zmienną za usługi przesyłowe zł/GJ